Co Vás u nás čeká:

V první návštěvě, tzv. registraci pacienta, dochází k celkovému vyšetření, pro které je důležité pečlivé vyplnění anamnestického dotazníku, kde pacient uvede veškerá onemocnění, alergie a úžívané léky.

Následně zubní lékař provede extraorální vyšetření (kontrola výstupu nervů, uzlin, čelistního kloubu),intraorální vyšetření (zubní kříž – stav zubů). Pro srpávnou diagnostiku je důležité udělat rentgenové snímky.

Poté zubní lékař společně s dentální hygienistkou sestaví léčebný plán „na míru“.

Co je to dentální hygiena?

Dentální hygiena má nezastupitelný význam v prevenci a léčbě onemocnění dutiny ústní jako je zubní kaz, zánět dásní a parodontoza.

Co mě čeká v první návštěvě u dentální hygienistky?

V první návštěvě je nutné udělat indexy hygieny, na kterých lze sledovat průběh a léčbu onemocnění. Hygienistka pacientovi vysvětlí, jak daná onemocnění vznikají, jakým způsobem je možné je léčit a upozorní na možný negativní průběh onemocnění. Spolu se zubním lékařem stanoví individuální plán léčby.

Poté nastává hygienická fáze, kdy v první nebo několika dalších návštěvách dochází k odstranění zubního kamene, plaku a pigmentu pomocí ultrazvuku a ručních nástrojů a následné leštění zubů (depurace) nebo pískování.

Na konci návštevy vybere hygienistka vhodnou techniku čištění zubů, včetně mezizubních a speciálních pomůcek a udělá závěrečnou fluoridaci.

Po ukončení hygienické fáze pacient dochází na tzv. Recally, tedy na kontrolní udržovací návštěvy, které se dle zručnosti pacienta opakují co 6-12 měsíců.

Proč se dělají rentgenové snímky?

V naší ordinaci používáme radioviziografii (RVG), což je moderní metoda počítačového zpracování intraorálních RTG snímků. Místo filmové fólie se vkládá do úst speciální senzor, který převádí obraz do digitální podoby. Výhodou této metody je snížení dávky záření o 50%.

Pro včasnou diagnostiku kazů se při preventivní prohlídce dělají bitewingové snímky, na kterých lze zjistit přítomnost kazu, zubního kamene, převislých výplní, stav a velikost dřeňové dutiny. OPG smímek,tzv. velký snímek, zobrazuje obě čelisti, zuby včetně kořenů, čelistní kloub, dutiny a případné patologie,jako je úbytek kosti,či periapikální nálezy (váčky, cysty).

Rentgeny u dětí a těhotných

Rentgenové vyšetření zubů není nebezpečné pro vaše budoucí miminko při použití ochranných stínících pomůcek, těhotenství tedy není důvodem k neprovedení RTG vyšetření zubů. V naší ordinaci při rentgenovém vyšetření zubů v souladu s evropskými standardy a s legislativou ČR důsledně používáme ochranné stínící pomůcky pro vaši ochranu před RTG zářením.

Rentgenové vyšetření je velmi důležitou součástí komplexního stomatologického vyšetření pacienta. Udává se, že zubní lékař dokáže při klinickém vyšetření (pohledem a sondou) odhalit pouze cca 30% kazů. Kromě zubního kazu může rentgenové vyšetření odhalit celou řadu dalších onemocnění (nadpočetné či zaklíněné zuby, cysty, nádory, zlomeniny atd.) OPG na tomto snímku se dají rozpoznat chorobné nebo úrazové změny zobrazených oblastí – cysty, nádory, zlomeniny, zánětlivá onemocnění čelistí, zadržené zuby, větší (i skryté) zubní kazy, orientačně i stupeň poškození parodontu atd.

Radioviziografie (RVG)

Radioviziografie je moderní metoda zhotovení rentgenového snímku zubů, při které je rtg film nahrazen digitálním senzorem. Rentgenové snímky z dutiny ústní (intraorální) nebo ortopantomogram jsou zobrazeny bezprostředně po expozici na monitoru počítače.

V současnosti jde o nejbezpečnější způsob rentgenování při minimální expozici rentgenovým zářením. Výhody radioviziografie: o významné snížení dávky záření v porovnání s klasickým rtg snímkem.