Ceny jsou stanovené podle minutové kalkulace pro rok 2017